29 Mar 2018

Yumurta matrisinde Coccidiostat türü antibiyotik metabolitlerinin LC-MS/MS ile analizi, aplikasyon Çalışması

İçerik:
Coccidiostat antiprotozoal ajan olarak Coccidia paraziti işlevi görür. Kanatlı hayvan yemlerine katılan antibiyotik türevli ilaçlardan Coccidiostat başlıca bileşenlerdendir. Olası Hastalıklardan korunma için kullanılan bu ilaçlar doz aşımlarında hayvanın et ve yumurtasında da insan sağlığına zarar verecek düzeyde olabilmektedir.
HPLC Parametreleri :
Enjeksiyon Hacmi : 20 ul
Analiz Süresi: 5 dakika
Kolon Frını : Oda Sıcaklığı
Analitik Kolon: Dikma C18 İnspire, 100*2,1 , 5 um
LC Gradient şartları : (İzokratik)
 
Metodun devamı için iletişime geçiniz…

29 Mar 2018

Serum matrisinde LC-MS/MS ile Vitamin D2/D3 miktarlandırma analizi, aplikasyon çalışması.

İçerik:
Vitamin D, halk arasında ‘güneş ışığı vitamini’ olarak bilinen, kalsiyum metabolizması ve kemiklerin sağlığı açısından çok önemli olan bir maddedir. Vitamin D’nin en önemli fizyolojik fonksiyonu yaşamsal faaliyetler için gerekli olan kalsiyum ve fosforun kandaki seviyesini belirli limitler içinde tutmaktır. Vitamin D2 ve D3 karaciğerde 25-hidroksilaz enzimi tarafından sırasıyla 25-OH Vitamin D2 ve D3’ e metabolize edilmektedir. Bu metabolitlerin miktar tayini yaygın olarak insan kanındaki vitamin D miktarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Vücuttaki Vitamin D durumu hormonlara bağlı olan birçok hastalık için klinik anlamda önem taşır. 25-OH-Vitamin D3 ve 25-OH-Vitamin D2 serumdaki konsantrasyonlarının miktarı hipokalesemik ve hiperkalsemik gibi metabolik kemik hastalıklarının ayrıcı tanısında kullanılır.
Bu metabolitlerin analizi aşağıdaki bazı nedenlerden dolayı oldukça zordur.
Serumdaki düşük 25-OH Vitamin D metabolit konsantrasyonu (level of μg/L).
Işık ve sıcaklık etkisi altında düşük kararlılık.
Benzer kimyasal özelliklere sahip başka metabolitlerin varlığı.
Kolesterol gibi doğal yağların fazla miktarda bulunması.
BEKLENEN DEĞERLER :
<10 ng/mL (çok düşük)
10-19 ng/mL (düşük)
20-50 ng/mL (normal)
51-80 ng/mL (artan hiperkalsüri riski)
>80 ng/mL (olası toksisite)
HPLC Parametreleri :
Enjeksiyon Hacmi : 50 ul
Analiz Süresi: 3 dakika
Kolon Frını : 22 C
Analitik Kolon: Dikma C18 İnspire, 50*2,1 , 5um
Metodun devamı için iletişime geçiniz…

29 Mar 2018

İçerik:
Aminoasitler canlı organizmalardaki proteinlerin yapıtaşıdır. Aminoasitlerin biyolojik sıvılardan kantitatif analizi doğuştan gelen aminoasit metabolizmasındaki bozuklukların klinik tanısında ve veya sağlıklı insan taramasında büyük önem taşır. İdrarda aminoasit analizi renal amino asit taşınımnasıyla ilgili rahatsızlıkların(ör:sistinüri) tanısı için önemlidir. Aminoasitlerin biyolojik vücut sıvılarında birikmesine veya eksikliğine yol açan aminoasidopatilerin tanısında plazmada aminoasit kantitatif analizi tercih edilir.
Biyolojik vücut sıvılarında aminoasitlerin kantitatif analizi bazı nörolojik ve endokronik bozuklukların tanısında klinik önem taşır. LC-MS/MS aminoasitlerle ilgili rahatsızlıkların tanısında kullanılan ve kısa numune hazırlık prosedürü ile 20 dakikada 42 tane aminoasitin sonucu verebilen etkili bir sistemdir.
Metodun devamı için iletişime geçiniz…

29 Mar 2018

İçme Suları, musluk suları matrislerinde LC-MS/MS ile Akrilamid Kalıntısı miktarlandırma analizi, aplikasyon Çalışması.

İçerik:
Akrilamid, poliakrilamid malzemeleri yapmak için kullanılan bir kimyasaldır. Poliakrilamid, içme ve atık sularının iyileştirilmesinde partikülleri ve diğer katışık maddeleri temizlemek için kullanılır. Poliakrilamid, aynı zamanda kâğıt ve kozmetiklerde yapıştırıcı madde yapımında kullanılır. Poliakrilamid malzemeler, küçük miktarlarda akrilamid ihtiva ederler. Akrilamid, baraj altyapılarının ve tünellerin yapımında da kullanılır.
HPLC Parametreleri :
Enjeksiyon Hacmi : (50ul-100ul)
Analiz Süresi: 3 dakika
Kolon Frını : Room Temperature
Analitik Kolon: Dikma C18 Leapsil, 50*2,1 , 2,7 um
Analtik kolon ömrünü uzatmak adına Guard Kolon Kullanımı tavsiye edilir.
Mobil Fazlar : Mobil faz A , Mobil Faz B
Metodun devamı için iletişime geçiniz…

29 Mar 2018

İdrar Örneklerinde, hippürik asit, 2-metil hippürik asit, 3-4 metil hippürik asit miktar tayini için HPLC-UV aplikasyon çalışması;

İçerik:
Metil Hippürik Asit, Ksilenin idrardaki ana metabolitidir. Ksilen karaciğerde önce Glisin sonra da Orto-para ve meta-metil hippürik aside metabolize olarak idrarla atılır. Yüksek derecede yağda çözünür bir madde olduğu için yağ dokusu ve sinir sisteminde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Hızlı metabolizasyon nedeniyle kanda tespit etmek güçtür. Alınan miktarın %95 i 24 saat içinde vücuttan atılır. Endüstride çalışanlar Ksilen e maruz kaldıklarından işyeri hekimliğinde meslek hastalıkları yönünden test edilirler. 24 saatlik veya spot idrar numunesinde, uygulama yapılabilmektedir.
BEKLENEN DEĞERLER:
Hippürik Asit için;
Referans değerleri – 0,1-1,6 g Hippürik asit / L
o-m-p Metil-hippürik total acid için;
Referans değerleri – < 1 mg / L
 
Devamı için iletişime geçiniz…

29 Mar 2018

İçerik:
Tetrasiklin, Streptomyces rimosus isimli bakteri tarafından üretilen bir antibiyotiktir. Birçok bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır. Tetrasiklinler bugün bir grup antibiyotiğe verilen genel isimdir, tetrasiklin de bu antibiyotiklerden birisidir.
Vücutta, karaciğer tarafından kan dolaşımından alınır, konsantre edilip safra yoluyla bağırsağa gönderilir. Buradan tekrar emilip kana geçer ve daha sonra böbrekler tarafından vücuttan atılırlar.
Tetrasiklin kullanımı neticesinde bazı yan etkiler ortaya çıkabilir, özellikle uzun süreleri kullanımlarda sindirim sistemi, cilt, kemik, karaciğer gibi yapılarda çeşitli negatif yan etkiler görülebilir.
Tetrasiklinler zamanla toksik olma özelliğine sahip nadir antibiyotiklerdendir, bu yüzden kullanım süresi dolduktan sonra kullanılırsa, özellikle böbreklere zarar verebilirler.
HPLC Parametreleri :
Enjeksiyon Hacmi : 20 ul
Analiz Süresi: 10 dakika
Kolon Frını : Oda Sıcaklığı
Analitik Kolon: Dikma Leapsil, 100*2,1 , 2,7 um
 
Metodun devamı için iletişime geçiniz…

29 Mar 2018

LC-MS/MS Methods For Veterinary Applications
Determination of the Selected NSAİDs (non steroidal anti inflammatory drugs) in milk, egg and tissue samples,
(using the Varian 320 MS Tandem Gold Triple Quadrupole LC-MS/MS System)
İNTRODUCTİON:
NSAİDs :
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, or NSAIDs (pronounced en-saids), are the most prescribed medications for treating conditions such as arthritis. NSAIDs are more than just pain relievers. They also help reduce inflammation and lower fevers. They prevent blood from clotting, which is good in some cases but not so beneficial in others.
NSAIDs are frequently used to treat inflammatory conditions such as arthritis, bursitis and tendonitis. NSAIDs are relatively inexpensive and are frequently the first line of medication used to relieve pain and reduce inflammation.
List of NSAİDs in method :
Diclofenac, Meloxicam, Acetylsalicylic acid (Salycilic Acid as biomarker), Phenylbutazone, 4-Hydroxy Flunixin, 4-MAA(4-Methylamino antrypine), Tolfenamic acid, Carprofen, Flunixin.
Method Details:
LC Conditions:
Gradient elution was used with 0,25 ml/min flow rate.
İnjection Volume : 30 ul
Run time: 16 min
Column Oven : Room Temperature
Analytical Column: Dikma İnspire C18, 100*2,1 , 3 um
 
Please contact for the rest of method…